เกี่ยวกับ anneevi.com

anneevi.com เป็นเว็บเว็บที่เกี่ยวเทคโนโลยีการแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเว็บนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในการแจ้งภัย