Digital Door Lock กลอนประตูที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความปลอดภัย

Digital Door Lock เทคโนโลยีการล็อกประตูเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการล็อกประตู คอนโดในรูปแบบที่ล้ำสมัย ทุกวันนี้คนดีใช้ชีวิตอยู่บนเส้นด้าย จากความเสี่ยงที่เกิดจากคนไม่ดี จากขโมยขโจรขึ้นบ้านเพื่อหวังลักทรัพย์ รวมทั้งหวังทำมิดีมิร้ายต่อร่างกายไม่เว้นแต่ละวัน การล็อกประตูลงกลอนและคล้องกุญแจดูจะล้าสมัยไปในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่และโขมยมีอยู่เกลื่อนเมืองแบบนี้ เราจึงต้องมี Digital Door Lock ตัวช่วยให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Digital Door Lock คือ อะไร?

Digital Door Lock คือ การล็อกประตูด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ การเข้า-ออกห้องที่ติดตั้งด้วยการล็อกประตูแบบดิจิทัลจะมีการตั้งรหัสจะด้วยการกด การแสกนลายนิ้วมือ หรือเสียบบัตร รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แทนการใช้กุญแจไขแบบเดิม หรืออาจใช้ Digital Door Lock ร่วมกับกุญแจแบบเดิมได้

รูปแบบของ Digital Door Lock

เพราะความทันสมัยของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจึงทำให้การล็อกประตูแบบดิจิทัลมีหลายรูปแบบตามฟังก์ชันการใช้งาน เช่น

Digital Door Lock แบบระบบกดรหัสอย่างเดียว

ระบบล็อกแบบนี้มีฟังก์ชันไม่ยุ่งยาก ไม่หลายขั้นตอน มีเพียงการใส่รหัสอย่างเดียว โดยเมื่อตอนติดตั้งจะต้องมีการตั้งรหัสผ่าน 4-12 ตัวเลข การเข้าออกด้วยระบบนี้มีข้อดีที่ไม่ต้องพกบัตร ข้อเสียคือห้ามลืมรหัสผ่านที่ตั้ง

Digital Door Lock แบบเข้า-ออกด้วยการ์ด

ระบบล็อกแบบนี้เห็นได้บ่อยเมื่อเข้าพักที่โรงแรม การใช้เพียงน้ำบัตรไปแตะที่ตัวอ่าน เมื่อได้ยินเสียงหรือมีไฟแจ้งเตือน สามารถผลักประตูเข้าได้ทันที การเข้าออกด้วยระบบนี้มีข้อดีไม่ต้องจดจำรหัสผ่าน แต่ก็ต้องเก็บบัตรไว้ให้มิดชิด

Digital Door Lock แบบอ่านลายนิ้วมือ

เป็นระบบล็อกที่มีความปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้น เพราะเครื่องจะอ่านลายนิ้วมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูง อาศัยความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าไม่มีลายนิ้วมือใครที่จะเหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดก็ตาม การใช้งานระบบล็อกประตูแบบนี้ไม่ต้องพกพาบัตรหรือการ์ด ไม่ต้องจดจำรหัส ตราบใดที่ยังมีนิ้วมือ เพียงแตะปลายนิ้วไปที่เครื่องอ่าน หากเครื่องประมวลผลแล้วว่าถูกต้องกับที่บันทึกไว้ประตูจะปลดล็อกอัตโนมัติ เครื่องล็อกประตูอัจฉริยั แบบอ่านลายนิ้วมือนี้สามารถบันทึกได้มากกว่า 10 ลายนิ้วมือ หรืออาจมากกว่านั้นหากไปติดตั้งในองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือ ออฟฟิศ

Digital Door Lock แบบ 3 ระบบ

เพิ่มความยุ่งยากให้กับโจรขโมยและผู้ไม่หวังดีต่อทรัพย์สิน ระบบล็อกแบบนี้ใช้ 3 ระบบด้วยกัน คือ การใส่รหัส อ่านลายนิ้วมือ และใช้การ์ด เป็นการรวมข้อดีของระบบล็อกประตูแต่ละแบบเข้าไว้ด้วยกัน

นอกจากนี้ยังมีระบบล็อกประตูดิจิทัลที่ล้ำนำเทรนด์ด้วยการสแกนอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ใบหน้า รวมถึงมี แอปพลิเคชัน (Application) เพื่อเปิดประตูเช่นกัน Digital Door Lock แบบเปิดด้วยแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถส่งกุญแจบ้านผ่านทางแอปพลิเคชันให้กับแขกฉุกเฉินที่อาจนัดไว้แต่เข้าบ้านไม่ได้ แต่แขกคนนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องรู้จักหรือไว้เนื้อเชื่อใจได้ด้วย โดยแขกจะได้รับเป็นรหัสผ่านเอาไว้สแกนที่เครื่อง เมื่อเครื่องอ่านประตูจะเปิดทันที

ระบบล็อกประตูดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชันนี้มีผลดีต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่เร่งเรีบ บางครั้งเราอาจรีบเสียจนลืมหยิบคีย์การ์ดหรือกุญแจในขณะที่ล็อกประตูไปก่อนหน้านี้แล้ว จะเข้าไปหยิบก็วุ่นวาย หรือหากหาการ์ดไม่เจอ หรือมีเหตุไม่คาดคิดจนทำให้ต้องแงะตัวเครื่องล็อกก็สร้างความเสียหาย การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันจึงมีข้อดีและปิดข้อด้อยในส่วนนี้

เหตุผลที่ควรติดตั้ง Digital Door Lock คอนโด

การติดตั้ง Digital Door Lock ตั้งแต่ประตูเข้า-ออกส่วนกลางเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อรักษาความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความอุ่นใจ นับว่าระบบล็อกดิจิทัลเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแรกที่ในทุกคอนโดควรมี

การติดตั้ง Digital Door Lock คอนโดตั้งแต่ประตูเข้า-ออกส่วนกลางยังเป็นการสกรีนคนเข้าออกภายในคอนโดที่ปลอภัย เจ้าของคอนโดอาจมีการกำหนดรหัสที่รู้กันระหว่างคอนโดกับผู้พักอาศัย และควรกำชับให้ผู้พักอาศัยไม่บอกรหัสกับใคร และควรติดระบบล็อกอัตโนมัติแบบนี้ให้กับห้องพักทุกห้อง เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก งัดแงะ หรือก่ออาชญากรรม

ข้อดีอีกอย่างของการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลคือเมื่อผู้อยู่อาศัยทำกุญแจหายหรือลืมกุญแจ ความเสี่ยงจะตกอยู่กับเจ้าของห้องโดยตรง เพราะไม่แน่ว่าคนที่เก็บกุญแจได้หากเป็นคนร้ายและทำการสะกดรอยตาม อาจใช้กุญแจนั้นไขเปิดเข้ามาได้ รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้บ่อย คงต้องทำให้เจ้าของคอนโดเปลี่ยนประตู ติดตั้งลูกบิดใหม่กันทุกวัน หากเป็นกลอนประตูดิจิตอลเพียงแค่เซ็ตรหัสใหม่ก็ปลอดภัยในทันที หากศึกษาสถิติการเกิดอาชญากรรม พบว่าเกิดขึ้นในบ้านพักอาศัยมาก โดยมีรายงานดังนี้

เหตุอาชญากรรมถึงร้อยละ 77.3 เกิดขึ้นในบ้านพักอาศัย
อัตราการประสบเหตุอาชญากรรมต่อทรัพย์สินสูงถึง 140,864 ราย
เป็นการบุกรุก/พยายามบุกรุกเข้ามาในเขตบ้าน/ภายในรั้วบ้าน/ที่พักอาศัยร้อยละ 5.4
ก่อความเสียหายหรือทำลายทรัพย์สินร้อยละ 1.5
ไม่ทั้งนี้ทรัพย์สินที่ถูกขโมย ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่สามารถนําติดตัวโจรไปด้วยได้ เช่น เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องประดับ อัญมณี

สิ่งที่รุนแรงกว่านั้น จากการสำรวจพบว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่งผลถึงชีวิตและร่างกายถึงจํานวน 7,879 ราย โดยจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่ได้รับการแจ้งคดีลักทรัพย์มากที่สุด

ลงให้ถึงจะยิ่งพบไปอีกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุอาชญากรรมต่อทรัพย์สินเกิดช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวัน คือ ร้อยละ 53.3 และ 8.5 ตามลำดับ

เพราะโจรรู้ดีว่าทุกคนเชื่อมั่นกับการเก็บทรัพย์สินข้าวของมีค่าเอาไว้ในบ้าน เพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด หรือแม้กระทั่งในตู้เซฟเพื่อความแน่นหนาอีกชั้นแล้วก็ตาม โจรยังรู้ดีอีกว่าคนทั่วไปไม่ลงทุนเก็บสร้อยหยองเงินทองจำนวนน้อย ๆ ไว้กับเซฟที่ธนาคาร เพราะไม่คุ้มค่าธรรมเนียม ดังนั้น ต่อให้เจ้าของบ้าน เจ้าของห้องปิดล็อกประตูบ้านหรือคอนโดมิเนียมแน่นหนาแค่ไหน ใส่กุญแจกี่ชั้นก็หาวิธีงัดแงะเข้าไปลักทรัพย์จนได้ ดังนั้น การล็อกประตูบ้าน ประตูคอนโดเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องล็อกอีกชั้นด้วย Digital Door Lock หรือระบบล็อคประตูดิจิทัลจะใช้แทนหรือใช้ร่วมกับกุญแจแบบเดิมก็ได้

Digital Door Lock คอนโด เหมาะที่สุดสำหรับทั้งเจ้าของและผู้อยู่อาศัย

ปัจจุบันการซื้อหรือเช่าคอนโดมิเนียมเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการสำรวจในมุมของผู้บริโภค พบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนอยู่คอนโดมิเนียมมากกว่าเพศชาย นอกจากความนิยม ยังได้มีการศึกษาลึกลงไปถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรืออยู่คอนโดมิเนียมของผู้บริโภคพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมคือผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับแรก โดยความปลอดภัยของผู้บริโภคหมายถึงการมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี แน่นหนา ไม่มีขโมย ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่เปลี่ยว

สอดคล้องกับในมุมของเจ้าของธุรกิจให้เช่าพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ หอพัก ฯ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความปลอดภัยของผู้เข้าพักคือจุดขายของโครงการ เนื่องจากคอนโดเป็นห้องชุดที่คนมากหน้าหลายตามาอยู่รวมกันโดยที่ไม่รู้จักกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของคอนโดจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ สมัยนี้แค่การติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบวิดีโอดอร์โฟนแบบเห็นหน้าคนโทรเรียกไม่อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจในความปลอดภัยที่ประชิดถึงตัวได้ระบบล็อกประตูดิจิทัลจึงเข้ามาสร้างความมั่นใจในระยะตัวต่อตัวได้อีกทางหนึ่ง