คลังเก็บป้ายกำกับ: Outline คืออะไร

Outline คืออะไร

Outline คืออะไร

 

ครงร่างคือแผนผังหรือภาพรวมของเอกสาร มักใช้ในโรงเรียน ธุรกิจ และการเขียนเชิงเทคนิค

โครงร่างสามารถช่วย

จัดระเบียบความคิดของคุณ
ทำให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีการไหลที่ดี
ระบุช่องโหว่หรือความซ้ำซ้อนในงานเขียนของคุณ
มีสองประเภทหลักของโครงร่าง

โครงร่าง เป็นรายการหัวข้อและหัวข้อย่อยที่เรียงลำดับ
รูปภาพโครงร่างตัวอย่างเปิดในหน้าต่างใหม่
anyflip.com
โครงร่างตัวอย่าง
โครงร่างประโยค เป็นชุดของประโยคสมบูรณ์ที่สรุปประเด็นหลักของเอกสาร
การเขียนโครงร่าง

ระบุประเด็นหลักของเอกสารของคุณ
ระบุหัวข้อย่อยที่รองรับแต่ละประเด็นหลัก
จัดเรียงหัวข้อและหัวข้อย่อยของคุณตามลำดับตรรกะ
เขียนโครงร่างของคุณเป็นโครงร่างหรือโครงร่างประโยค
เคล็ดลับสำหรับการเขียนโครงร่าง

ทำให้โครงร่างของคุณสั้นและเข้าใจง่าย
ใช้คำหลักและวลีที่เฉพาะเจาะจง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงร่างของคุณไหลลื่น
แก้ไขโครงร่างของคุณตามต้องการ
โครงร่างเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักเขียนทุกคน สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ทำให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณมีการไหลที่ดี และระบุช่องโหว่หรือความซ้ำซ้อนในงานเขียนของคุณ